حمایت و پشتیبانی ابوبکر رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم

قسمت: 09

جرأت و شجاعت، از دیگر ویژگی‌های ابوبکر رضی الله عنه بود که او را از دیگران، متمایز و متفاوت می‌ساخت. او، در راه حق از هیچ چیزی نمی‌هراسید و در مسیر نصرت دین خدا، فعالیت دینی و هم‌چنین حمایت و پشتیبانی از رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم، از هیچ سرزنش و توبیخی متأثر نمی‌شد. عروه بن زبیر می‌گوید: از عبدالله بن عمرو بن عاص خواستم که برایم از شدیدترین رفتارهای مشرکان با رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم، بگوید؛ او، گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در کنار کعبه نماز می‌خواندند که عقبه بن ابی‌معیط آمد و لباس را در گردن آن حضرت ضلی الله علیه وسلم آویخت و به‌قدری کشید که نزدیک بود رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم خفه شوند. ابوبکر رضی الله عنه به سوی عقبه شتافت، شانه‌هایش را گرفت و او را از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دور کرد[۱] و گفت:

 

(أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن یَقُولَ رَبِّیَ اللَّـهُ)
«آیا می‌خواهید مردی را بکشید به این خاطر که می‌گوید: پروردگار من، الله است؟»

سوره غافر آیه ۲۸

 

در روایت انس رضی الله عنه آمده است: باری مشرکان، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را چنان زدند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا سرحد بیهوشی پیش رفتند. ابوبکر رضی الله عنه بپا خاست و گفت: «وای بر شما؛ (آیا کسی را به این خاطر می‌زنید و می‌خواهید بکشید که می‌گوید: پروردگار من، الله است؟)»[۲]

 

در روایت اسماء رضی الله عنها آمده است: شخصی، فریادزنان، به نزد ابوبکر رضی الله عنه آمد و گفت: «دوستت را دریاب و به کمکش بشتاب.» اسماء رضی الله عنها می‌گوید: ابوبکر رضی الله عنه در حالی که چهار گیسو داشت، از میان ما برخاست و با شتاب به سوی پیامبرص رفت و فریاد برآورد که: (( أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن یَقُولَ رَبِّیَ اللَّـهُ… )).. مشرکان با شنیدن فریاد ابوبکر رضی الله عنه، دست از آزار رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم کشیدند و به سوی ابوبکر رضی الله عنه شتافتند و او را زدند. ابوبکر رضی الله عنه در حالی به خانه بازگشت که از شدت کتکی که به او زده بودند، هر یک از گیسوانش را که دست می‌زد، کنده می‌شد و در دستانش قرار می‌گرفت.[۳]

 

یک بار علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه در حال سخنرانی پرسید: «ای مردم! چه کسی شجاع‌تر و دلیرتر است؟» مردم گفتند: «شما، ای امیر مؤمنان!» فرمود: «من، با هر کس که جنگیده‌ام، شکستش داده‌ام؛ اما شجاع‌ترین مردم، ابوبکر رضی الله عنه است. ما برای رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم سایه‌بانی درست کردیم و گفتیم: چه کسی حاضر است با رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم بماند تا مشرکی، به آن حضرت صلی الله علیه وسلم حمله نکند؟ به خدا سوگند تنها ابوبکر رضی الله عنه برای این کار قدم پیش نهاد و شمشیرش را از نیام بیرون کشید و بالای سر پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستاد و هر مشرکی را که به پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیک می‌شد، دور می‌کرد؛ پس ابوبکر رضی الله عنه، شجاع‌ترین مردم است.» علی رضی الله عنه افزود: «من، دیدم که قریشیان، رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم را درمیان گرفته بودند و این ابوبکر رضی الله عنه بود که به شدت از آن حضرت صلی الله علیه وسلم دفاع می‌کرد و آنان را از ایشان دور می‌راند. قریشیان به پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌گفتند: تویی که خدایان را منکر شده‌ای و به جای این همه معبود، به خدای واحدی معتقدی؟! در آن هنگام تنها ابوبکر رضی الله عنه بود که به آن حضرت صلی اله علیه وسلم نزدیک شد و در حالی که گفته‌ی مؤمن آل فرعون را بر زبان داشت، رویاروی مشرکان ایستاد و آنان را از پیامبر صلی الله علیه وسلم دور کرد. حال، شما را به خدا سوگند می‌دهم که مؤمن آل فرعون، بهتر است یا ابوبکر؟» مردم، ساکت بودند و چیزی نگفتند. علی رضی الله عنه فرمود: «قسم به خدا، اگر تمام زمین از امثال مؤمن آل فرعون پر شود، یک لحظه‌ی ابوبکر رضی الله عنه از همه‌ی آن‌ها بهتر است. زیرا مؤمن آل فرعون، ایمانش را پنهان کرده بود؛ اما این مرد (ابوبکر)، ایمانش را آشکارا بیان کرد.»[۴]

 

این، وصف و جلوه‌ی روشنی از ابوبکر رضی الله عنه به زبان علی مرتضی رضی الله عنه می‌باشد که کشاکش میان حق و باطل، هدایت و گمراهی و ایمان و کفر را به تصویر می‌کشد و به‌خوبی روشن می‌سازد که ابوبکر رضی الله عنه در راه خدای متعال، چه‌قدر سختی و مشقت متحمل شد. بنابراین شخصیت و سیمای واقعی ابوبکر صدیق رضی الله عنه از لابلای نشانه‌ها و ویژگی‌های بی‌نظیرش، به گواهی و زبان امام علی رضی الله عنه شناحته می‌شود. علی رضی الله عنه پس از گذشت چندین سال در دوران خلافتش به ویژگی‌های ابوبکر اشاره می‌کند و به رادمردی و شجاعتش گواهی می‌دهد و آن‌چنان به‌هنگام گفتن صفات ابوبکر رضی الله عنه متأثر و دگرگون می‌شود که هم خودش، می‌گرید و هم دیگران را به گریه می‌اندازد.

 

ابوبکر صدیق رضی الله عنه پس از رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم نخستین مسلمانی است که در راه خدا مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. او، نخستین پشتیبان رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم و اولین دعوت‌گری بود که به سوی خدا فرا خواند.[۵] او، بازوی راست رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم بود که برای حمایت از دعوت و یاری پیامبر، تمام تلاشش را به‌کار بست تا آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در گرامیداشت و تعلیم و تربیت تازه‌مسلمانان، یاری برساند. ابوذر رضی الله عنه ضمن بیان داستان مسلمان شدنش می‌گوید: …ابوبکر رضی الله عنه به رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم گفت: «به من اجازه دهید تا من، او را برای شام پیش خود ببرم.» ابوبکر رضی الله عنه با کشمش طائف، از ابوذر رضی الله عنه پذیرایی کرد.[۶] ابوبکر رضی الله عنه، بی‌پروا و بدون هیچ ترس و هراسی در کنار رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم می‌ایستاد و همواره هر خطر بزرگ و کوچکی را که متوجه پیامبر می‌شد، دور می‌کرد و تا آن‌جا که می‌توانست از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در برابر دشمنان، دفاع و پشتیبانی می‌نمود. او، مشرکان را دید که یقه و گریبان رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم را گرفته‌اند؛ خودش را به میان آنان افکند و بانگ برآورد: «وای بر شما؛ آیا می‌خواهید او را به این خاطر که می‌گوید: پروردگارم، الله است، بکشید؟» مشرکان، دست از رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم کشیدند و شروع به زدن ابوبکر رضی الله عنه و کشیدن و کندن موهایش نمودند و او را به‌قدری کتک زدند که خونین و بی‌هوش شد.[۷]

 

منابع و مآخذ :

 

[۱]– بخاری، شماره‌ی۳۵۸۶

[۲]– الصحیح المسند فی فضائل الصحابه از عدوی، ص۳۷

[۳]– منهاج السنه (۳/۴)؛ فتح‌الباری (۷/۱۶۹)

[۴]– البدایه و النهایه (۳/۲۷۱و۲۷۲)

[۵]– ابوبکر الصدیق، از محمد عبدالرحمن قاسم، ص۲۹

[۶]– فتح‌الباری (۷/۲۱۳)؛ الخلافه الراشده از یحیی یحی، ص۱۵۶

[۷]– عبقریه الصدیق از عقاد، ص۸۷

 

ابوبکر صدیق

فهرست کتاب